Jakie bramy i drzwi przeciwpożarowe w firmie?

Bramy i drzwi przeciwpożarowe w firmie, to jeden z najistotniejszych elementów firmowej infrastruktury. Choć towarzyszą nam konsekwentnie udoskonalane technologie powstrzymujące pożar, ogniowy żywioł niekiedy wymyka się spod kontroli i omija wszystkie zabezpieczenia jak najlepszy haker. Licząc się z taką ewentualnością, każda firma powinna zadbać o fachową możliwość sprawnej, przyspieszonej ewakuacji z budynku.

Powinność ta nie nawołuje jednak tylko do sumień. Zasady “okołopożarowe” uregulowane są również w przepisach BHP. Zanim przejdziemy na poziom szczegółów, warto przypomnieć, że przepisy te są w pełni uzasadnione. Drzwi oraz bramy przeciwpożarowe spełniają szereg funkcji; ich brak w przypadku obiektów pełnych materiałów łatwopalnych czy substancji chemicznych, byłby przejawem czystej nonszalancji. Podobnie w przypadku obecności kotłowni. Co do zasady jednak, wszystkie zakłady pracy i magazyny podlegają obowiązkowi montażu bram i/lub drzwi ppoż.

Drzwi przeciwpożarowe w firmie są więc obowiązkiem – pytanie nie brzmi “czy trzeba je zamontować”, lecz “ile”, co uwarunkowane jest akurat wielkością obiektu. Drzwi przeciwpożarowe muszą być też odpowiednio szerokie, i to samo dotyczy ich skrzydeł. Jeśli zostaną otwarte na oścież i okaże się, że zawężają w ten sposób szlak drogi ewakuacyjnej, znaczy to, że parametry te zostały dobrane niewłaściwie.

Trzeba pamiętać, że drzwi i bramy przeciwpożarowe nie ograniczają się do ułatwienia pracownikom szybszego opuszczenia płonącego budynku. Kiedy dym i ogień rozprzestrzeniają się, zestaw takich bram i drzwi skutecznie hamuje ten proces – dlatego właśnie pracownicy mają trochę więcej czasu na ucieczkę. Ponadto, bramy i drzwi przeciwpożarowe nie bez przyczyny noszą swą nazwę. Stanowią bowiem ochronę różnych instalacji i redukują skalę zniszczeń, które mógłby wywołać pożar.

Drzwi przeciwpożarowe (podobnie jak i bramy) spełniają też rolę wyodrębnienia stref na tę bezpieczną i tę zagrożoną ryzykiem pożaru (przy czym bramy oddzielają bardziej obszerne strefy). Tu należy wspomnieć o nieocenionej roli systemu Sygnalizacji Alarmowo-Pożarowej. Ten, połączony z drzwiami ppoż, w chwili pożaru wysyła sygnał, który odbierają trzymacze. To sprawia, że drzwi zostają zamknięte, a przestrzeń objęta pożarem odseparowuje się od pozostałych stref budynku. Tak właśnie wszystkie osoby przebywające w budynku mają szansę na jego szybkie opuszczenie.

Bramy i drzwi przeciwpożarowe są więc ostatnią deską ratunku – nic dziwnego, że przepisy stawiają przed nimi wymagania. Ich rozmiary powinny być dobrane adekwatnie do liczby osób, które w razie pożaru byłyby zmuszone ewakuować się nimi. Jeżeli natomiast grupa liczy sobie od trzystu osób wzwyż, obowiązkowym wyposażeniem drzwi przeciwpożarowych staje się dźwignia antypaniczna, dająca możliwość otwarcia drzwi dzięki naciśnięciu ręki lub nawet ciężarem całego ciała. Eliminuje to konieczność używania kluczy czy innych narzędzi, które w obliczu pożaru jedynie marnotrawiłyby czas i krępowały.

W pozostałych scenariuszach, dźwignię taką zastępują z powodzeniem okucia antypaniczne. Jeśli zaś drzwi przeciwpożarowe posiadają klamkę, nie może być to inna klamka niż “U-form”, spełniająca standardy bezpieczeństwa. Należy jednak dodać, że drzwi przeciwpożarowe muszą dawać nam możliwość otwierania ich w sposób ręczny i automatyczny, a za to uniemożliwiać blokadę. Jeśli są to drzwi rozsuwane, sygnał pożaru musi być bodźcem do automatycznego rozsunięcia się drzwi, by możliwa była bezkolizyjna ewakuacja.

Drzwi przeciwpożarowych dotyczą także wymogi w zakresie klas ogniowych. Unormowane jest to w ten sposób, że ognioodporność drzwi przeciwpożarowych powinna być identyczna z połową ognioodporności ściany, której takie drzwi stanowią integralną część. W praktyce przekłada się to na fakt, iż klasa ogniowa drzwi ppoż zawsze oscyluje między EI30 a EI120. Nie wolno zapominać o bezwzględnym zakazie zastawiania bram i drzwi przeciwpożarowych. Powinny być one zawsze dostępne i otwierać się w kierunku zewnętrznym.

Jak widać, zasad dotyczących bram i drzwi przeciwpożarowych jest sporo, a trzeba dodać, że nie omówiliśmy tutaj wszystkich. W Eurosystem znamy je jednak od podszewki, natomiast doradztwo w tym zakresie to dla nas chleb powszedni. Oprócz tej znajomości, w każdym przypadku możemy zaoferować odpowiednią liczbę adekwatnie wymierzonych drzwi i bram. Co ważne, wszystkie posiadają pożądane atesty, ponieważ wykonane są z materiałów spełniających przeciwpożarowe wymogi. Nasi wykwalifikowani i doświadczeni montażyści zadbają o to, by teoria zazębiła się z praktyką, a w konsekwencji – by firma mogła poczuć się bezpiecznie.

Opublikowano w kategorii