Przegląd konserwacyjny bramy/szlabanu/rampy/ oddzieleń przeciwpożarowych.

Przegląd konserwacyjny bramy

Przegląd konserwacyjny bramy w zależności od częstotliwości użytkowania wykonuje się w cyklach kwartalnych/ półrocznych/rocznych.

Przegląd konserwacyjny bramy przedłuża żywotność urządzenia, pozwala zachować jego sprawność (co jest ważne np. w firmach produkcyjnych ze względu na przepływ towarów),

Podczas przeglądów sprawdza się m.in. ogólny stan urządzenia, elementy montażowe, stan przewodów elektrycznych i zabezpieczeń.

W zależności od rodzaju urządzenia wykonuje się inne prace konserwacyjne.

Gdy Przegląd konserwacyjny bramy zostanie wykonany, sporządzany jest protokół wraz z ewentualnymi zaleceniami do wykonania.

Każdy przegląd serwisowy wykonujemy według dokładnych wytycznych, sprawdzając bardzo wiele parametrów bramy. Poniżej możesz zapoznać się z dokładną listą wszystkich działań w zależności o typu wykonywanego przeglądu.

 

Opublikowano w kategorii